استاد اصغر رسولي از پيشکسوتان هنر فرش دستباف اصفهان در سال 1325 در يکی مناطق خوش آب و هواي توابع شهرستان قم چشم به جهان گشود. مادرش که از همان سنين طفوليت متوجه استعداد هنري وی شده بود، از ابتدای دوران تحصيل زمينه را برای رشد ...

ادامه مطلب